Etyka

Strona główna Etyka

Kodeks Etyczny

 

U podstaw naszej działalności leży zdolność do budowania i utrzymywania korzystnych długoterminowych relacji z Klientami oraz przyciąganie zmotywowanych ludzi. Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny pod wszystkim względami prawnymi, etycznymi, społecznymi i środowiskowymi. Kierujemy się wartościami, które definiują nasza kulturę organizacyjną:

 • Przejrzystość – Działalność naszej organizacji jest zgodna z obowiązującymi normami i przepisami, jesteśmy świadomi rozwoju obowiązujących przepisów i stale je monitorujemy.
 • Uczciwość – Zobowiązujemy się do uczciwej konkurencji, pracownicy nie mogą angażować się w działania antykonkurencyjne.
 • Poufność – Zobowiązujemy się do zachowania poufności w odniesieniu do tajemnic handlowych swoich partnerów biznesowych.
 • Szacunek – Wspieramy i szanujemy ochronę praw człowieka, a działania firmy nie są powiązane z ich łamaniem. Potępiamy dyskryminację w zatrudnianiu i pracy.
 • Wolność – Nie będziemy korzystać z żadnej formy pracy przymusowej lub obowiązkowej.
 • Komunikacja – Komunikujemy pracownikom podstawowe warunki zatrudnienia zgodnie z obowiązującym prawem krajowym.
 • Bezpieczeństwo – Zapewniamy sowim pracownikom bezpieczne warunki pracy przestrzegając zasad BHP.
 • Odpowiedzialność – Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, działalność firmy odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Przestrzegamy wymagań kodeksu ETI w zakresie:

 1. DOBROWOLNOŚCI ZATRUDNIENIA
 2. WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ I PRAWA DO ZBIOROWYCH NEGOCJACJI WS. WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

 

 1. BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY
 2. NIE KORZYSTANIA Z PRACY DZIECI
 3. GODZIWEJ PŁACY
 4. ZAKAZU NARZUCANIA NADMIERNEGO CZASU PRACY
 5. ZAKAZU DYSKRYMINACJI
 6. UREGULOWANEGO STOSUNKU PRACY

Ponadto:

 • Przeciwdziałamy praktykom korupcyjnym.
 • Szanujemy prawa własności, prawa do ziemi.
 • Szanujemy prawa człowieka.
 • Dbamy o środowisko zgodnie z przyjętą Polityką Środowiskową.

Zobowiązujemy naszych Dostawców, Kontrahentów oraz Klientów do przestrzegania w/w zasad poprzez zakomunikowanie im naszych wymagań.

 

Wszelkie naruszenia/ uwagi w powyższym zakresie prosimy zgłaszać na adres e-mail: etyka@liskowski.pl

 

Słaboszewo, 10.01.2024